Kao što je već spomenuto,u tekstu o karakteru, i kod ponašanja rottweilera najvažniji je dobar odgoj. Pristojno ponašanje psa u ljudskom društvu vezano je za ponašanje i odnos vlasnika prema psu dok je bio štene. Koliko je važno da pohvala sledi odmah nakon dobrog postupka našeg psa , toliko je važno da kazna dođe još brže posle greške.Kada naše štene, ili odrastao pas pogreši, možemo ga kazniti na više načina .Ponekad je potrebno psa i udariti, ali pri tome treba voditi računa gde i kako. Najbolje je od starta napraviti takav odnos sa psom da je za njega strašna kazna i povišen i strog glas. Rotvajler rado sluša. Može se desiti da u početku moramo prisiliti psa da sluša, što će on kasnije raditi voljno i radosno.

Narav rotvajlera se oblikuje dok je štene, dok je ozbiljan problem nešto promeniti kod odraslog i karakterno oformljenog psa.Vrlo često smo svedoci priča kako su na zapadu psi rado viđeni u sredstvima javnog prevoza,trgovačkim centrima pa i restoranima. Kod nas to nije slučaj i to zbog nedostatka elementarnog ponašanja. Kada pas jednom prihvati pravila ponašanja više ih neće zaboraviti i po njima će se ponašati do kraja života.

Kao i kod ljudi,tako i kod pasa neke jedinke brzo uče i prihvataju, dok je drugima potrebno bezbroj ponavljanja.U svakom slučaju, treba pokazati istrajnost. Kod rotvajlera mogu se javiti dva tipa ponašanja – jedno je genetski nasleđeno i drugo koje je posledica razmišljanja – stečeno. Pod genetski nasleđenim ponašanjem smatra se ono iskonsko u psima, nasleđe koje ide iz generacije u generaciju npr. zakopavanje kostiju.Drugo ponašanje, koje proizlazi iz razmišljanja, je stečeno iskustvom npr. nevoljno odlaženje kod veterinara.

Pod instinktivnim ponašanjem smatramo igru, lov, agresivnost,koji se mogu razviti tek u društvenom životu, dok inteligencija omogućava brže učenje koje treba poticati pohvalama i nagradama.