Kod izlaganja i ocenjivanja pasa, pored odgovarajuće konstitucije,važna je i kondicija. Kondicija nije nasledna kao konstitucija,ali je vrlo važna. Promenljiva je i zavisi od ishrane, zdravstvenog stanja životinje i kretanja. Kondicija je trenutno stanje uhranjenosti psa, u odnosu na držanje i iskorišćavanje može biti: TOVNA – nataložena mast unutar trbušne duplje i u potkožnom vezivnom tkivu,nema vidljivih koštanih kvrga. PRIPLODNA – ispod kože se mogu uočiti mišićne grupacije,mada ima masnih rezervi. IZLOŽBENA – varijantna priplodne kondicije. RADNA – razlikuju se mišići različitih pojedinih telesnih regija. TRKAČKA – varijanta radne ,velika mišićavost bez prisustva masti. IZGLADNELA – mišići su atrofirali,bez masti Trening je sastavni deo života pasa i psi ga lako podnose. Rad sa rotvajlerom treba početi od prvog dana od dolaska u kuću. Ovde se pod radom podrazumeva socijalizacija, dresura i slično.Da bi počeli sa treningom, treba sačekati određeni period da se pas formira do određene granice(psihički i fizički),tj. da dosegne određenu visinu,mišićavosti i određenu psihičku zrelost.Rotvajler je službeni,radni, pas izuzetno inteligentan,privržen i beskompromisan. Karakter mu je , kao i građa , čvrst i stabilan,veoma je radan,hrabar i pouzdan,nepodmitljiv, rado prihvata učenje i dugo pamti naučeno. Spada i u grupu sportskih pasa, iz čega proizlazi da je njegova upotrebna vrednost velika i višesložna.U početku upražnjavajte igre sa psom koje mogu biti raznovrsne- počevši od navlačenja sa krpom pa do skrivanja. Kondicioni treninzi se u početku moraju raditi postupno i bez forsiranja.Treninzi se održavaju svaki drugi dan,jedan dan trening ,drugi odmor.To je potrebno kako bi pas uvek bio spreman za rad , kao i da bi se mišići i tetive dovoljno odmorili i oporavili i pravilno razvijali. Prvi kondicioni trening, za rotvajlera , bi trebao početi najranije sa navršenih 11mjeseci. Pošto znamo da je rotvajler kasač moramo da upražnjavamo trčanje u kasu. To je trčanje koje anganžuje celokupnu leđnu muskulaturu i znatno poboljšava opštu kondiciju psa. Ovo ima za cilj dobar vizualni izgled leđne linije i definisanje mišićnog leđnog područja. Kondicioni trening – trčanje u kasu, treba u sebi sadržavati promenu ritma(brzo-sporo) i određenu dužinu(u početku 1-2 km.)postepeno se dužina trčanja povećava,tako da pas star 24 meseca može pretrčati i do 10 km. Odrasli rotvajler u punoj snazi može pretrčati i do 20 km. Pas treba da se istrčava i na kratke staze, pri čemu dobijemo eksplozivnost (kratki i dugi sprintevi koji se rade u serijama). Između serija treba praviti odmor od 5-10 minuta. Ove serije se mogu kombinovati sa skokovima ,pri čemu morate da vodite računa da se skokovi izvode prema napred i da doskok bude na sve četiri noge. Mišići nogu dobijaju na čvrstini i cela pojava psa,uz poštovanje elementarnih faktora(vežbe,odmor,ishrana,nega), neodoljivo podseća na sprintera. Plivanje je veoma dobro za fizički izgled vašeg psa. Izvodi se također u serijama kombinovanom sa kratkim pauzama. Plivanjem se postižu dobri rezultati u mišićnim partijama grudi, predgrudi, plećki i gornjih delova leđa. U pauzama psu dozvolite da se „brčka“ u plićaku. Psa postepeno navikavajte na vodu nikako ne primenjujte bacanje i guranje. I vuča tereta je jedna od mogućnosti za dobro formiranje mišića psa. Jedan sat ovih vežbi aktiviraju mišićna tkiva do maksimuma, što u kombinaciji sa dobrom ishranom daje dobar izgled mišićne građe. Ovo treba da se radi na rastresitim podlogama, kao što su livada ili oranica, pesak, šljunak. Ove vežbe se ne izvode pre nego pas napuni 15 meseci i ne upražnjava se često. Kompletan trening mora pratiti odgovarajuća ishrana maksimalnog kvaliteta.