DRUŠTVENOST – pažljivo stavimo štene na odabrano mesto.Udaljimo se nekoliko metara u suprotnom smeru od onog odakle smo došli. Kleknemo na kolena i pljesnimo nekoliko puta rukama,kako bi smo privukli štene.Gledamo da li će poći prema nama sa uzdignutim ili spuštenim repom,ili se uopšte neće pomaknuti. Ovo otkriva njegov stepen društvenosti,poverenja i nezavisnosti.

SPREMNOST DA PRATI ČOVEKA – stanemo pored šteneta, a zatim se udaljimo normalnim hodom. Videćemo da li je spremno da lako sledi gazdu.Ako se pomeri ,veoma je nezavisno.Može čak i da ne primeti da smo krenuli.
PRINUDA – nateramo psa da legne i blago ga prevrnemo na leđa.Držimo ga tako,s rukom na grudima ,30 sekundi.Njegove reakcije odbrane ili prihvatanja pokazuju sklonost da prihvati fizičku ili društvenu dominaciju.

DRUŠTVENA DOMINACIJA – nateramo štene da legne i počnimo blago da ga milujemo počevši od vrha glave prema leđima.Njegov stav pokaza će prihvatanje ili odbijanje društvene dominacije.Ako je izrazito dominantno,štene će pokušati da skoči na čoveka,da ga ugrize ili će režati,a ako je nezavisno povući će se.

DOMINACIJA U ODGAJANJU – podignemo psa iznad zemlje i položimo ruke,s dlanovima prema gore,ispod njegovog stomaka.Držimo ga 30 sekundi u ovom položaju.Štene više nema nikakvu kontrolu.Prema njegovim reakcijama videćemo prihvata li ili ne našu dominaciju.Bez obzira na njegovu reakciju štene treba pomilovati, pohvaliti i vratiti ga majci.